Τι είναι το QR Code

Τι είναι το QR code  Το Quick Response Code (Κωδικός Γρήγορης Ανταπόκρισης) είναι ένα barcode δύο διαστάσεων (2D), το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως στο εμπόριο, τη διαφήμιση, την επικοινωνία και άλλους τομείς. Μέσα σε ένα QR Code μπορεί να αποθηκευτεί ένας σύνδεσμος προς μια ιστοσελίδα, μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία επικοινωνίας, ένα προσωπικό μήνυμα κ.ά.     […]

Read More...